vizija

Šiuolaikiška, moderni ikimokyklinio ugdymo įstaiga, atvira naujovėms, informacijai, nuolatinei kaitai, aprūpinta pažangiomis ugdymo(-si) technologijomis, padedanti pasirengti vaikui mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programą.

Misija

Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, tenkinančias vaikų poreikius, tėvų lūkesčius, atitinkančias švietimo kokybės standartus. Ugdyti atvirą, kūrybingą ir atsakingą asmenybę, atsižvelgiant į kiekvieno vaiko unikalumą bei poreikius, užtikrinant saugią, ugdymą (si) skatinančią aplinką, spontanišką vaiko ugdymąsi. Kurti ir diegti prasmingas inovacijas.