Neformalus švietimas

Įstaigoje veikia 4 neformaliojo ugdymo būreliai:

  • „Dailės ir fotografijos“;
  • „Mažoji užsienio kalbų studija“;
  • Anglų kalbos pamokos pagal NVŠ programą „Žingsnelis“;
  • Robotikos būrelis.