Informacija tėvams

Kviečiame skirti 1,2 proc. GPM

Nuoširdžiai dėkojame visiems įstaigą lankančių vaikų tėvams, lopšelio – darželio  darbuotojams,  pažįstamiems ir visiems, parėmusiems mus. 

Parama, kurią mums skiriate yra vienas iš efektyviausių būdų prisidėti prie permainų mūsų įstaigoje, palaikyti mūsų idėjas, darbus ir aktyviai dalyvauti lopšelio-darželio „Varpelis“ veikloje.

2023 metais už gautas paramos lėšas įsigyta stotelė planšetėms krauti (1000 Eur). 

Prašome Jūsų ir šiemet skirti 1,2 proc. (GPM)

Kėdainių lopšeliui-darželiui „Varpelis“

 DUOMENYS, REIKALINGI FR0512 FORMOS PILDYMUI:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 191017811
Paramos gavėjo pavadinimas: Kėdainių  lopšelis-darželis „Varpelis“

Prašymus galite pateikti:

  • Elektroniniu būdu per Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS), pasirinkę FR0512 v4 pildymo formą. Nuoroda į elektroninio deklaravimo sistemą: Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS)

Detali instrukcija, kaip pateikti prašymą skirti paramą, skelbiama VMI svetainėje

 Prašymas pervesti 1,2 procento pajamų mokesčio sumos pateikiamas iki 2024 metų gegužės 2 dienos.

AČIŪ UŽ PARAMĄ

PRAŠYMAI PRIIMTI  Į ĮSTAIGĄ ( 1 PRISEGTUKAS)

PRAŠYMAS IŠBRAUKTI IŠ ĮSTAIGOS (2 PRISEGTUKAS

LAISVOS VIETOS 

2018 M.  – 4 VIETOS

2020 M. -9 VIETOS