PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Mokytojai, dirbantys pagal priešmokyklinio ugdymo programą

Vardas, pavardė
Nijolė Želvienė
Nijolė Šaulienė
Jolanta Navickė

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio ugdymo programą

Vardas, pavardė
Agnė Stravinskienė
Kristina Gliebienė
Aušra Jankauskaitė
Irena Liaugaudienė
Eimantė Stasiukonienė
Jolanta Navickė
Odeta Stankevičienė
Audronė Vaitkevičienė
Neringa Paulauskienė
Ligita Juškevičienė
Jurgita Žukienė
Živilė Jonikienė
Kristina Karalienė
Rasa Pankratjevienė
Rasa Katkevičienė

Logopedė

Vardas, pavardė
Laisvė Sarulienė

Psichologė

Vardas, pavardė
Vilma Judenienė

socialinė pedagogė

Vardas, pavardė
Inga Būdienė

Meninio ugdymo pedagogė

Vardas, pavardė
Alma Fedaravičienė

NEPEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėjos

Vardas, pavardė
Ingrida Švelnikienė
Vilė Kačinskienė
Vilija Skanienė
Loreta Sadovskaja
Aistė Kiverė
Kristina Liutkuvienė
Dalia Klišauskienė
Ilona Krapikienė
Jūratė Šulcienė

Mokytojų, dirbančių pagal priešmokyklinio ugdymo programą, padėjėjos

Vardas, pavardė
Loreta Mačiulaitienė
Ligita Matulionytė

Mokytojos, dirbantčios pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja darbui su SUP vaikais

Vardas, pavardė
Sandra Dabulskytė 

Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

Vardas, pavardė
Karolis Vainauskas

Bendrų patalpų valytoja ir Mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio ugdymo programą, padėjėja

Vardas, pavardė
Dalė Berankienė

Sandėlininkė

Vardas, pavardė
Rūta Dulskienė

Dietistė

Vardas, pavardė
Meda Nebilevičienė

Virėjos

Vardas, pavardė
Valentina Vilčiauskienė
Elona Semaškienė

Virtuvės padėjėja

Vardas, pavardė
Audronė Savickienė

Skalbėja

Vardas, pavardė
Magiliona Paškevičienė

Kiemsargis

Vardas, pavardė
Juozas Katkevičius

Pastatų priežiūros darbininkas

Vardas, pavardė
Danielius Kačinskas